"I eat with my grandfather."

แปลว่า:ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน

September 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ploy702558

จะผมก็ผม จะฉันก็ฉัน

September 5, 2017

https://www.duolingo.com/pae_look

Eatแปลว่ากินเฉยๆไม่มีคำว่าข้าว

September 13, 2017

https://www.duolingo.com/I_am_benz

ข้าวยุไหน

October 2, 2017

https://www.duolingo.com/AppleMobil

ไม่มีคำว่ข้าว

December 28, 2017

https://www.duolingo.com/mink750883

ไม่มีคำว่าข้าวนี่ มั่วสุด

January 19, 2018

https://www.duolingo.com/AlongkornD

ไหนข้าว

May 4, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย