"I eat with my grandfather."

แปลว่า:ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน

September 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ploy702558

จะผมก็ผม จะฉันก็ฉัน


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

Eatแปลว่ากินเฉยๆไม่มีคำว่าข้าว


https://www.duolingo.com/profile/I_am_benz

ข้าวยุไหน


https://www.duolingo.com/profile/AppleMobil

ไม่มีคำว่ข้าว


https://www.duolingo.com/profile/mink750883

ไม่มีคำว่าข้าวนี่ มั่วสุด


https://www.duolingo.com/profile/AlongkornD

ไหนข้าว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย