"Where will you sleep tonight?"

แปลว่า:คุณจะนอนที่ไหนคืนนี้

September 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/jhwCa

คืนนี้คุณจะนอนที่ไหน

September 5, 2017

https://www.duolingo.com/pae_look

คืนนี้คุณจะนอนที่ใหน

September 12, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย