"Where will you sleep tonight?"

แปลว่า:คุณจะนอนที่ไหนคืนนี้

September 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/jhwCa

คืนนี้คุณจะนอนที่ไหน


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

คืนนี้คุณจะนอนที่ใหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย