Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ข้าวเย็น"

แปลว่า:The dinner

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pamas2

ใช้คำว่ามื้อเย็นดีกว่าค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา