"She just left me a comment."

แปลว่า:เธอเพิ่งจะเขียนความเห็นให้ฉัน

September 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

She just wrote me a comment หรือเปล่า

September 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/sopee2

งง

March 7, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย