1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "The duck drinks water."

"The duck drinks water."

Μετάφραση:Η πάπια πίνει νερό.

September 6, 2017

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.