"It is in November."

แปลว่า:มันอยู่ในเดือนพฤศจิกายน

September 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/jinny193886

แปลถูกแล้วนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/CartoonRev1

แปลถูกแต่บอกไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย