Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Her pants"

แปลว่า:กางเกงของเธอ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Plant8628

.........................................................................................................

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Plant8628

.........................................................................................................

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา