Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธอมีขาสองข้าง"

แปลว่า:She has two legs.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น