Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"November"

แปลว่า:พฤศจิกายน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น