"November"

แปลว่า:พฤศจิกายน

September 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natcha712102

โปรดแก้ไข คำตอบควรให้ถูกทั้ง เดือนพฤศจิกายน และ พฤศจิกายน


https://www.duolingo.com/profile/Mini.h.ice

เดือนพฤศจิกายน ยังผิด แก้ด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด​


https://www.duolingo.com/profile/SamingP.Pu

เดือนพฤศจิกายน กับ พฤศจิกายน ต่างกันยังไง ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย