"The boy sleeps."

แปลว่า:เด็กผู้ชายนอน

September 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MooPuO

หลับ = นอน


https://www.duolingo.com/profile/Nizar187684

เด็กชายนอน ก็น่าจะได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/KuroOnii

นอน = lay down ประมาณนอนเฉยๆ อาจจะไม่ได้หลับก็ได้ Sleep = หลับ ที่นอนแล้วตื่นมาตอนเช้าอะ ทำไมใช้หลับไม่ได้ ทั้งๆที่ หลับ = นอน ;-;


https://www.duolingo.com/profile/KuroOnii

เด็กชาย = เด็กผู้ชาย ไม่ต้องพิมพ์ยาวก็ได้ความหมายเดิม...


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

ทำไมเติมเพราะอะไร?


https://www.duolingo.com/profile/MonkeyD.Go1

เด็กผู้ชายหลับ ก็น่าจะได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/nanda516422

ผมใช้แป้นพิมพ์พิมพ์คำว่า "เด็กผู้ชายหลับ" แต่ผิดครับซึ่งตามพจนานุกรม "sleeps"แปลว่านอนได้เหมือนกันอยากให้แก้ครับ.แต่ส่วนนึงผมก็ผิดที่ไม่รอบคอบกว่านี้ครับ


https://www.duolingo.com/profile/DaowyzMerc

ครั้งแรกเราพิมพ์ เด็กผู้ชายนอน ผิด ครั้งที่สอง เราก็พิมพ์ เด็กผู้ชายหลับ ผิดเฉย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย