"เขากำลังจะถามคุณพ่อของเขา"

แปลว่า:He is going to ask his father.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย