"She had found my wallet."

แปลว่า:เธอได้พบกระเป๋าเงินของฉัน

September 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Patcharasu

เจอ เหรอ พบ ก็ได้ครับ อันนี้ตอบเจอผิดได้ไง

September 7, 2017

https://www.duolingo.com/SuttirakCh

เธอได้เจอกระเป๋าเงินของฉันแล้ว ผมผิดตรงไหน?

February 1, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย