"เธอมีหนังสือเล่มหนึ่ง"

แปลว่า:She has a book.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/CholCh

เธอมีหนังสือเล่มหนึ่ง = She has a book / เธอมีหนังสือหนึ่งเล่ม = She has one book ??? ขอคำอธิบายเพิ่ม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย