Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Five, four, three, two, one"

แปลว่า:ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/0k7HqQzM

54321ผิด

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SugaJuno

คำตอบคือ five four three two one

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/CholCh

ระบบเสียหรือเปล่าคะ ทำแบบทดสอบ ตอบถูก แต่ ผลทดสอบ ออกมา ผิด งงอีกแล้วค่ะ แก้ไขนิดนะคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SugaJuno

the answer is "five four three two one" not "54321 or ห้าสี่สามสองหนึ่ง"

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา