Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She eats bread."

แปลว่า:เธอกินขนมปัง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/CholCh

เริ่มเบื่อกะระบบแหละ ตอบถูก แปลถูก ระบบบอกผิด

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nuannin

เขียน เธอเป็นหล่อนก็ยังผิด ในดิกชันนารีใช้คำว่าหล่อนแทนคำว่าเธอได้ใช่หรอ

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/LadyyJan

Eat แบบว่ารับประทานอย่างเดียวหรอ ใครคิดระบบวะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา