"She eats bread."

แปลว่า:เธอกินขนมปัง

September 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AfnanTime

ทำไมต้องเติม s ตรง eats ครับ


https://www.duolingo.com/profile/FQ5t7

เพราะsheเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ค่ะ เอกพจน์บุรษที่3คือHe she it จึงต้องเติมs ข้างหลังกริยา (คำกริยาคืออาการที่แสดงออกมาเช่น เดิน นั่ง นอน กิน เป็นต้น (ปล.ถ้าอธิบายผิดก็ขออภัยด้วยนะคะ)


https://www.duolingo.com/profile/CholCh

เริ่มเบื่อกะระบบแหละ ตอบถูก แปลถูก ระบบบอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/Nuannin

เขียน เธอเป็นหล่อนก็ยังผิด ในดิกชันนารีใช้คำว่าหล่อนแทนคำว่าเธอได้ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Sirivimol2

ถ้าเป็น ประธานคนเดียว He,She,It กริยาต้องเติมS เช่น He eats

ยกเว้นแค่ I, You ที่ไม่ต้องเติมค่ะ

ประธานมากกว่า1 เช่น We, They ไม่ต้องเติม S ที่กริยา


https://www.duolingo.com/profile/LadyyJan

Eat แบบว่ารับประทานอย่างเดียวหรอ ใครคิดระบบวะ


https://www.duolingo.com/profile/NoctisAK47

เธอทานขนมปัง ควรจะให้ถูกด้วยนะ


https://www.duolingo.com/profile/EmdMHc

เขียนถูก​แล้ว​แต่ระบบบอกว่าเขียนผิดคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย