Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขามีไข่ฟองหนึ่ง"

แปลว่า:He has an egg.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/warunyafil

Have and has เราใช้อย่างไรคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา