"Youhavealreadyeaten."

แปลว่า:คุณได้กินแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KanathipMu

กูตอบถูกแล้วทำไมผิด งงเด้งงเด้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HappyLongT

ผิดเพราะอะไร ก็ตอบเหมือนเฉลย

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย