"We have thirteen bottles."

แปลว่า:พวกเรามีขวดสิบสามใบ

September 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบเหมือนกันยังให้ผิดอีก


https://www.duolingo.com/profile/PitchapatW

13 ใบ ผิดตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย