"She will be your wife."

แปลว่า:เธอจะเป็นภรรยาของคุณ

September 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is this really wrong with คือ instead of เป็น?


https://www.duolingo.com/profile/jhwCa

เขาจะเป็นภรรยาคุณ ก็ได้ปะ


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

เธอจะเป็นภรรยาของคุณก็ไม่น่าจะผิด


https://www.duolingo.com/profile/fb9I8

เธอจะเป็นเมียของคุณ​


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

งงอ่ะ​


https://www.duolingo.com/profile/K_yle21

หวังว่าอย่างงั้นนะ


https://www.duolingo.com/profile/EyipEyipEyip

ภริยา ภรรยา เมีย คู่สมรส

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย