Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง"

แปลว่า:He writes a book.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Vermicelli4

เราตอบถูกแล้ว ทำไมบอกว่าผิด

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา