"เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง"

แปลว่า:He writes a book.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Vermicelli4

เราตอบถูกแล้ว ทำไมบอกว่าผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย