"Theinformationisveryimportanttous."

Dịch:Thông tin thì rất quan trọng với chúng tôi.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sinh1004

Trả lời đúng mà lại báo sai. Bó tay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/wanbao113

Mọi người tham gia CLB mình nhé 22P56M

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.