Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เด็กผู้ชายคนนี้ดื่มน้ำ"

แปลว่า:This boy drinks water.

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AnonoAnant

เติม s ด้วยหรอ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา