"Can I pay by credit card?"

แปลว่า:ฉันสามรถใช้บัตรเครดิตจ่ายไหม

September 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Amejung

"ฉันสามารถใช้บัตรเครดิตจ่ายไหม?"; "า" ขาดไปค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Po_oN

ขาดสระอาในคำว่า "สามารถ" คนับ


https://www.duolingo.com/profile/sirirupmoh1

ต้องตอบให้ผิดตามนี้หรือคะ


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

แก้ไขด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/pratthana1

คุณสะกดคำผิดช่วยตรวจด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย