"Kateřino, kde jste?"

Translation:Kateřina, where are you?

September 10, 2017

7 Comments


https://www.duolingo.com/Shathu_Entayla
 • 13
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

Why here "Kateřina" becomes "Kateřino"?

September 10, 2017

https://www.duolingo.com/Nemesis_NaR

It is definitely described somewhere in Tips and Notes - Czech has 7 cases and one of them is Vocative which is used when you are calling/adressing someone. Therefore "Kateřino, Františku, dědečku, babičko, kde jste?"

September 10, 2017

https://www.duolingo.com/Shathu_Entayla
 • 13
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

Ooooh! So, it's vocative. All right! I hould have read it. I will czech it now ;D. Díky!

September 10, 2017

https://www.duolingo.com/FutureOfDenmark
 • 22
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 7
 • 7
 • 6
 • 4
 • 2
 • 62

what is the difference between .....kde jsi and .....kde jste,while Katerina is ONE how is she changing forms?

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/Annaphoric
 • 22
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 14
 • 13
 • 12
 • 9
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 1246

Has the "j" in "jste" always been silent or was there a point in time where it was pronounced?

August 9, 2018

https://www.duolingo.com/VladaFu
Mod
 • 20
 • 12
 • 10
 • 10
 • 7

In careful pronunciation (teachers, formal speaches, trained speakers in radio, TV or actors...) it is pronounced even today.

August 9, 2018

https://www.duolingo.com/VladaFu
Mod
 • 20
 • 12
 • 10
 • 10
 • 7

I hope some automatic translator can help with this:

"Výslovnost tvarů slovesa býti: jsem, jsi, jsme, jste, jsou. Trávníček žádá, aby se počáteční j- nevynechávalo, i když je tato výslovnost poněkud obtížná (s. 48). Z jeho formulace však není dosti jasné, zdali tuto výslovnost žádá i v případech, kdy předchází na př. slovo zakončené souhláskou (byl jsem). Jedlička konstatuje, že v přítomných tvarech slovesa býti se někdy j- nevyslovuje ani ve spisovné češtině. Zpravidla se však vyslovuje j- v těchto tvarech po samohlásce (byla jsem). VSČ ještě zpřesňuje pravidlo o výslovnosti těchto tvarů: počáteční j- se vyslovuje tehdy, jsou-li tyto tvary přízvučné (Jste to vy? Jsem!), dále ve spojení se záporkou ne- (nejsou), anebo následují-li po slově zakončeném samohláskou (kromě i). Všude jinde dáváme z fonetických důvodů (obtížná výslovnost) přednost výslovnosti bez j-." (1956)

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4491

August 9, 2018
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.