"I offer him water."

แปลว่า:ฉันให้น้ำกับเขา

September 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nizar187684

ฉันเสนอน้ำแก่เขา น่าจะตอบได้ด้วยนะครับ

September 15, 2017

https://www.duolingo.com/Nizar187684

และ "ผมให้น้ำแก่เขา" ก็ต้องถูกด้วยนะครับ แหม่

September 15, 2017

https://www.duolingo.com/Benzleesaw

ฉันให้น้ำแก่เขา

September 10, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย