"I offer him water."

แปลว่า:ฉันให้น้ำกับเขา

September 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nizar187684

ฉันเสนอน้ำแก่เขา น่าจะตอบได้ด้วยนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Nizar187684

และ "ผมให้น้ำแก่เขา" ก็ต้องถูกด้วยนะครับ แหม่


https://www.duolingo.com/profile/Benzleesaw

ฉันให้น้ำแก่เขา


https://www.duolingo.com/profile/Cat868509

ความหมาย ของประโยคนี้ มัน ดูแปลกๆนะ

I offer him water ฉันให้น้ำ กับ ( พวก ) เขา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย