"Who will come after you?"

แปลว่า:ใครจะมาหลังคุณ

September 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

ต้องบอกว่าใครจะมาหลังคุณ

September 11, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย