Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The turtle is an animal."

แปลว่า:เต่าเป็นสัตว์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/J.poonyawe

เต่าเป็นสัตว์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jubjibThap

ใช่ไง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JLiO368500

ใช่ค่ะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา