Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He is my dad."

แปลว่า:เขาคือพ่อของผม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tu.8zPhLwhdhUCQZ

เขาคือพ่อฉัน,เขาคือพ่อของฉัน เป็นคำตอบที่ถูกนะคะ เป็นสรรพนามใช้แทนตัวได้ทุกเพศ ถ้าเจาะจงใช้คำว่า “ผม” จะใช้แค่ในเพศชายอย่างเดียว ปรับปรุงด้วยค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/rainbowwan2

เห็นด้วยค่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา