Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Today dinner is on me."

แปลว่า:ข้าวเย็นวันนี้ผมเลี้ยงเอง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tu.8zPhLKvsmJqhS

ใช้สรรพนาม ฉัน ก็ถูกคะ ผม จะใช้ได้เฉพาะเพศชายเท่านั้น

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา