Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Today dinner is on me."

แปลว่า:ข้าวเย็นวันนี้ผมเลี้ยงเอง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tu.8zPhLKvsmJqhS

ใช้สรรพนาม ฉัน ก็ถูกคะ ผม จะใช้ได้เฉพาะเพศชายเท่านั้น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

จะรู้ได้ไงว่าเป็นผู้ชาย

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา