Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you have a credit card?"

Dịch:Bạn có một cái thẻ tín dụng không?

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenlehoa124

Bạn có một cái thẻ tín dụng không? " cái này chắc đúng hơn ạ "

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tram_Vivian

Ban co cai the tin dung nao chu? - Nen cho them dap an nay vao.
Hoac la: Ban co mot cai the tin dung nao khong?

7 tháng trước