"We have children."

แปลว่า:พวกเรามีลูก

September 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SugaJuno

เรามีลูก ถูกแล้วค่ะ children แปลว่าเด็กหรือลูก


https://www.duolingo.com/profile/5Lxc5

พวกเรามีเด็กไม่ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Daony3

งง!กับคำถาม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย