1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Bylas tam?"

"Bylas tam?"

Translation:Were you there?

September 12, 2017

8 Comments


https://www.duolingo.com/profile/buttonsock

This is the colloquial version, the more formal would be "byla jsi" for feminine and "byl jsi" for masculine.


https://www.duolingo.com/profile/kacenka9

It is perfectly proper Czech actually.Czech academy of science - Language institute - quote

"Tvary minulého času se u nezvratných sloves tvoří příčestím plnovýznamového slovesa a tvary slovesa být. Ve 2. os. j. č. lze příslušný tvar slovesa být (jsi) nahradit pouhým -s připojovaným k prvnímu přízvučnému slovu ve větě, nejčastěji jím bývá právě příčestí: Udělal jsi / Udělals, co jsem ti řekl? Byla jsi / Bylas včera doma? Ty jsi / Tys tomu dal! Viděl jsem, že jsi / žes přišel. Podívej, co jsi / cos natropil. Podoby se jsi se považují za základní, neutrální způsob vyjádření. Podoby se -s jsou hodnoceny jako hovorové.

Ve tvarech podmiňovacího způsobu se -s přidává ke kondicionálovému tvaru slovesa být: udělal bys to, napsal bys to; tvary typu udělal by jsi to, přišli by jsme, *naučili by jste se atp. jsou nespisovné (viz též Podmiňovací způsob (byste, abyste, kdybyste), jakoby a jako by)."


https://www.duolingo.com/profile/buttonsock

I know it is accepted, but even in your quotation it is written, that it's a more colloquial form: "Podoby se -s jsou hodnoceny jako hovorové."

That being said, there is nothing wrong with that, since the spoken czech language is quite different from the written one. I am not disputing anything, since I am not a native speaker, just someone who studied the language. I just wanted to add it, because you are more likely to see the form byl/a jsi in written texts.


https://www.duolingo.com/profile/JessicaYoung3

but now new question in another part of the same lesson (past tense1) you were shows up as both bylas and byls.


https://www.duolingo.com/profile/endless_sleeper

Byls = masculine, bylas = feminine


https://www.duolingo.com/profile/JessicaYoung3

thank you! :) I thought so but couldn't figure it out. you rock!


https://www.duolingo.com/profile/dalyab

Is "Have you been there?" acceptable, or do we need to add "už" to form Present Perfect?


https://www.duolingo.com/profile/JessicaYoung3

bylas tam is correct :) and so is byls tam (feminine and masculine) I also confirmed with my friends. native Czech speakers :)

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.