"We will stay with you."

แปลว่า:พวกเราจะอยู่กับคุณ

September 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Hen1986

ทำไมต้องผิดนะ...กรุณาแก้ไข่ด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

You คุณไม่ใช่เธออย่ามั่ว แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Wareerin15751

อะไรเนี่ยผิดละๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย