"Thedogdrinksitswater."

แปลว่า:สุนัขดื่มน้ำของมัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TruzherQru

เดี๋ยวหมาเดี๋ยวสุนัข -...-

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kottoh1

หมาดื่มนํ้าของมัน....ก็ผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/VVWf6

ข้อนี้เราตอบผิดค่ะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BoomzKrits

ดื่ม ไม่ใช้กับสัตว์รึเปล่า?

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย