"DoIhavetopayanytax?"

Dịch:Tôi có phải trả khoản thuế nào không?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi có phải thanh toán khoản thuế nào không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yeulachet1066

Mình cũng ghi "Tôi có phải thanh toán khoản thuế nào không" và mình cho rằng trong ngữ cảnh trên thì dùng "thanh toán" hay hơn nhiều so với "trả"

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/LHuyTun1

"Tôi phải trả khoản thuế nào không" cũng được mà

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.