Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"What is the new speed?"

แปลว่า:ความเร็วใหม่คืออะไร

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
  • 13
  • 12
  • 9
  • 5
  • 3
  • 3
  • 2
  • 406

คำตอบภาษาไทยไม่เป็นธรรมชาติ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา