1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. prostý a průběhový čas

https://www.duolingo.com/profile/Jean290771

prostý a průběhový čas

Dobrý den! Mám tento dotaz: Jak poznám z českého textu ať již v jakémkoliv čase, momentálně zatím v přítomném, zda mám větu přeložit do angličtiny v prostém nebo průběhovém tvaru. V mnoha případech je totiž podle mého názoru obojí výklad možný, ale duolingo připouští jen jeden. Budu vděčen za vysvětlení.

September 13, 2017

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/nueby

Zrovna včera jsme tu měli diskusi k větě Kupujeme nový dům! Jaký čas patří na anglickou stranu obvykle závisí na tom, co ta věta vlastně říká. Autor této konkrétní věty (já) měl na mysli, že mluvčí je nadšen probíhajícím zakoupením nového domu skupinou lidí, jíž je členem. Pro mnoho lidí je koupě nemovitosti vzrušující. Aby byla autorova myšlenka správně odrazena i v anglickém překladu, musí být použito času průběhového, tedy We are buying a new house!. Kdybyste použil času prostého, We buy a new house!, pak jste jako překladatel nepochopil autorovu větu, protože váš překlad znamená buď úplně jinou situaci, anebo bizarní použití anglických časů. Ta jiná situace je, že často, opakovaně, ze zvyku, kolektiv zahrnující mluvčího provádí koupi nového domu. Logika praská ve švech, ale dejme tomu to tak dělají. Proč v tom případě byl na české straně použit singulár, nový dům, namísto plurálu? Nevím. Dejme tomu věta byla vytržena z delšího odstavce, kde předchází věta jako A víte co děláme každou sobotu dopoledne? Ani to nelze vyloučit. A protože vy opravdu nevíte, co jsem jako autor opravdu měl na mysli a co jiného předcházelo či následovalo té vytržené větě, i ten prostý čas uznat asi musíme, a proto to postupně se slzou v oku i přidáváme. Jen se uživatel kurzu se zájmem o angličtinu možná naučí míň díky té benevolenci. Hypotéza bizarního použití anglických časů by spočívala v tom, že v angličtině lze použít přítomného času prostého pro popis událostí minulých, jako dramatizaci vyprávění o minulosti, nebo pro bezprostřednější vtáhnutí posluchače do vyprávění ne o minulých událostech, ale třeba vtipů. Říká se tomu "historical present". A horse walks into a bar and says... (Podobný mechanismus pak vlastně na českou stranu vtahuje budoucí čas dokonavých sloves, protože kůň do baru ne vchází, ale vejde, a povídá...)

Už teď je moje odpověď dlouhá, tak se jen zmíním o tom, že se zde omezuju na dynamická slovesa podobná tomu "buy". V kontrastu k dynamickým slovesům existují slovesa stavová, jako feel, think, a have, jejichž průběhové časy se chovají jinak, a jejichž prostý přítomný čas nemá jen či zpravidla význam opakovanosti a soustavnosti, ale význam bezprostředně platný. Myslím si, že bych toho psaní už měl nechat. (I think I should quit writing now.) Pro některá z nich průběhovost jen zvýší afektovanost výpovědi, I am thinking I should quit writing now. Pro jiná se změní význam úplně, I am having a dog (with dumplings).

Taky jsem se tady zatím omezil na přítomný čas. Další čas v kurzu je minulý, a tam velkou roli hraje v češtině použitý vid a často i příslovečná určení nebo náznaky opakovanosti, opakovatelnosti a uzavřenosti děje. Vid v minulosti zvýšenou roli hraje hlavně proto, že v přítomnosti máme jen česká slovesa bezvidová a nedokonavá, kdežto dokonavá svým "přítomným" tvarem obvykle označují budoucnost (udělá). Anglický preterit (he did) je čas mnohem širší než český minulý čas dokonavý (udělal) a zpravidla obsahuje i možnost nedokonavou (dělal). [Edit: Anglický průběhový čas minulý se na bezvidová a nedokonavá slovesa obvykle taky hodí.] Ale když třeba řeknu, že jsem snědl všechen chléb nebo napsal šest dopisů, pak se pro tu zjevnou uzavřenost děje už na anglické straně průběhový minulý čas nehodí. Jinými slovy, v minulém čase lze vytvořit situace, kde ani v izolovaných větách určité anglické časy nebudou fungovat. Totéž se pro naše anglicky mluvící uživatele bude dít ve směru z angličtiny do češtiny, kdy v některých větách anglické zadání nebude lze přeložit oběma vidy, a v některých situacích sama česká věta obsahuje prvky, které jeden nebo druhý vid vyloučí.

Budoucí čas si asi nechme na někdy jindy.


https://www.duolingo.com/profile/Jean290771

děkuji za obsáhlé vysvětlení, je vidět, že v angličtině není vždy vše jednoznačné a člověk musí víc přemýšlet o kontextu


https://www.duolingo.com/profile/tatka_
  • 1980

Ve cvičeních jsem hodněkrát uvažoval proč mi systém nechce uznat kromě přítomného průběhového času také přítomný prostý. Několikrát jsem to ve cvičení hlásil, byl jsem na oba časy zvyklý z kurzu ENG-CZE. Když jsem asi pochopil o co ve větách jde, např. zmíněná věta "Kupujeme nový dům!" a začal jsem používat průběhový čas, tak mě teď trochu mrzí, že budete uznávat i čas prostý. Chci tím říci, že pokud mě cvičení nutilo používat přítomný čas průběhový, tak jsem logikou věci pochopil co chce autor větou říci a u prostého času jsem si situaci s kupováním domu nedovedl moc představit. Děkuji za vysvětlení takto obsáhlým komentářem.


https://www.duolingo.com/profile/nueby

Mně je to taky líto. Určitou náplastí budiž, že hlavní anglické překlady v kurzu češtiny nikdy nepoužívají časy jak poleno, což se zatím o kurzu angličtiny pro české mluvčí přes jeho vyspělost říct nedá. Takže tady v reverzu se řiďte hlavním překladem. My dobrovoníci z mnoha kurzů jsme před několika lety Duolingu navrhli, že potřebujeme třetí úroveň správnosti odpovědi, mezi správně a špatně, ale víte co na nás z vysoka.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.