Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You are a woman."

แปลว่า:คุณเป็นผู้หญิง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/5Lxc5

คุณไม่ใช่เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PanOraphin
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nittaya782149

เราแปลถูกแล้ว

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KongkiatPh

น หนูมันมีแบบนี้อะ น์

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ArawatPant

ใช่ๆ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Namkhing.

ิเหมือนกันอะ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา