Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You are a woman."

แปลว่า:คุณเป็นผู้หญิง

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/5Lxc5

คุณไม่ใช่เธอ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PanOraphin
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nittaya782149

เราแปลถูกแล้ว

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KongkiatPh

น หนูมันมีแบบนี้อะ น์

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา