1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Co mně dáš?"

"Co mně dáš?"

Translation:What are you going to give me?

September 13, 2017

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/dr.Morbid

Ačkoliv jsou obě varianty zaměnitelné, přijde mi přirozenější použít "mi" oproti "mně": "Co mi dáš?"


https://www.duolingo.com/profile/ValaCZE

Toto je kurz pro cizince. Snažíme se jim mimo jiné ukázat i variabilitu češtiny.


https://www.duolingo.com/profile/dr.Morbid

Jasně. Projíždím si ho také, abych věděl, co budu lidem doporučovat.

Myslel jsem, že cílem kurzu v Duolingu je pokrýt základní znalosti k tomu, aby mohl cizinec ten daný jazyk použít k úspěšné konverzaci. Ukazování variability mi přijde mimo tenhle cíl a dokonce si myslím, že způsobí frustraci z "variability češtiny".


https://www.duolingo.com/profile/ValaCZE

Duolingové kurzy vytváří dobrovolníci. Každý kurz je proto jiný a jinak zaměřený. Žádná úroveň toho co v kurzu má být a co už ne pokud vím neexistuje.

Jak budou uživatelé reagovat teprve uvidíme. Myslím si že ukázání variability není na škodu. To, že se uživatelé budou muset trošku snažit a ne jen snadno překládat stále tytéž věty (jak je to u některých jiných kurzů) je podle mě jen prospěšné.


https://www.duolingo.com/profile/stLOir

So - Co 'mně' dáš -, is a possible alternative to - Co 'mi' dáš -? Is there any difference in the use, maybe region or something?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

I do not think it is a regional thing. mně is more colloquial and is much more likely to be found in spoken Czech than in writing.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.