Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You return."

แปลว่า:คุณกลับไป

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น