1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Kam jsi na vysokou školu cho…

"Kam jsi na vysokou školu chodila ty?"

Translation:Where did you go to college?

September 13, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/MartinPavl12

Myslím, že by věta měla být psána spíše ve slovosledu Kam (ty) jsi (ty) chodila na vysokou školu (ty) ? Samozřejmě že je to správně, čeština mávolný slovosled, ale použití zmíněného slovosledu se mi zdá přirozenější. Umístění zájmena ty by pak mohlo být volné, buď by tam nemuselo být vůbec nebo se může dá na obě místa podle intence. Spíš mi asi jde o spojení toho slovesa ale kdž si to čtu znova, zdá se mi to marginální.


https://www.duolingo.com/profile/ValaCZE

Šlo o to ukázat, že to jde i takto.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.