"It is traditional."

แปลว่า:มันคือแบบดั้งเดิม

September 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Punchaya1

ก็ตอบถูกทำไมยังฟ้องว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย