1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "big person"

"big person"

Translation:velký člověk

September 14, 2017

10 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Athalawulfaz

Člověk is from Proto-Slavic čelověkъ, from Indo-European (s)kʷel- (crowd, people), and is related to English 'shoal' and a 'school' of fish, via Old English 'scolu', from Proto-Germanic 'skolō'.

Hopefully that makes it useful to remember this word.


https://www.duolingo.com/profile/EstaJohnst1

What is wrong with velky osoba here? By the way - when comments are all in Cz it is very hard for this beginner to learn from the discussions.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

osoba is feminine - velká osoba

and osoba is literally "a person"

The Czech comments usully deal with problems the Czech learners of English have and would not help you at all - unless you are at the level to understand them.


https://www.duolingo.com/profile/MartinPavl12

Nemohlo by se také překládat jako velká osobnost? V tomto případě mi to přijde vhodné. Může se jednat o člověka velkého vzrůstem ale i "významem" a stejně tak velkou osobnost. I když úkol je určený především k naučení výrazu vůči anglickému person coby obecně nějaké osobě, vůči výrazu jež je v angličtině používáno tak často, že koresponduje se slovem člověk.


https://www.duolingo.com/profile/endless_sleeper

V takovém případě byste v angličtině použil 'great'


https://www.duolingo.com/profile/Esus111138

Nejvhodnější překlad slova "person" je osoba, což ale vyznívá formálně a často se nahrazuje slovem "člověk" v neformální řeči.


https://www.duolingo.com/profile/AgnusOinas

What do you mean "Why not"?

"osoba" is also accepted.

Did you write "velká osoba"?


https://www.duolingo.com/profile/mkaijam

Člověk je "people" ne?


https://www.duolingo.com/profile/AgnusOinas
  • člověk - man, human, person
  • lidé - people
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.