"She and I are the same age."

แปลว่า:เธอและฉันอายุเท่ากัน

September 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

เธอและผมอายุเท่ากัน andแปลว่าและไม่ใช่กับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย