"I am coming to help you."

แปลว่า:ฉันกำลังมาช่วยคุณ

September 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ฉันกำลังมาช่วยคุณอยู่


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

Come or came แปลว่า มา ได้อย่างเดียวนะคะ ส่วน Go, gone, went. ถึงจะแปลว่าไปค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย