Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am coming to help you."

แปลว่า:ฉันกำลังมาช่วยคุณ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น