"We will swim tomorrow."

แปลว่า:พวกเราจะว่ายน้ำวันพรุ่งนี้

September 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

Swimว่ายน้ำ ไม่ใช่ว่ายเฉยๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย