Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He is positive."

แปลว่า:เขาแน่ใจ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

เขาแน่ใจ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

He sure?

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา